Děčínský pohár EPP

Vítáme všechny příznivce střelecké disciplíny EPP – Evropský policejní parkur vycházející z výcvikové disciplíny složek FBI. Cílem je zaujmout širokou střeleckou veřejnost s pořádanými závody v rámci otevřeného seriálu závodů Děčínský pohár EPP pořádaného na střelnicích v Ludvíkovicích, Varnsdorfu a Skalici u České Lípy. Tento pohár má již dlouholetou tradici.

Pohár je složen ze série 6. závodů po dvou kolech a kola finálového uspořádaných v průběhu střelecké sezóny. Startovné jednotlivce činí 75 Kč za jedno kolo závodu. Každý účastník soutěže povinně předloží před soutěží při prezentaci zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Příslušníci ozbrojených složek předloží služební průkaz.

Část seriálu je zároveň součástí Českého poháru EPP. Podrobnosti najdete na stránkách PPC 1500.

Pravidla soutěže

Střelecká disciplína Evropský policejní parkur se skládá ze 7 částí. Každý závodník střílí do jednoho terče tvaru postavy postupně ze vzdálenosti 7, 35, 30, 25, 20, 15 a 10 metrů v předepsaných polohách (vstoje, vleže, vsedě, zpoza krytu, vkleče) s předem stanoveným způsobem držení zbraně (jednoruč, obouruč) a nabíjení. Na každou část je stanoven čas střelby a počet výstřelů. Střelivo se doplňuje pouze na místě ze vhodné schránky či oděvu. Maximální možný čas je 5 minut a 30 sekund a závodník může vystřelit celkem 50 nábojů. Vše probíhá na určené povely a každý závodník má svého časoměřiče. Součet bodů ze všech částí dává celkový výsledek. Maximální nástřel činí 250 bodů.

Veškeré podrobnosti o disciplíně se dočtete v pravidlech pro EPP. Platná pravidla jsou ke stažení ZDE.

Výbor Děčínského poháru EPP
  • Prezident poháru - PhDr. Jiří Král
  • Tajemník poháru - Miroslav Zelený
  • Pokladník poháru - Miroslav Zelený
  • Hlavní rozhodčí - Mgr. Jindřich Jáchym
Střelecké kluby Děčínského poháru EPP
  • SSK Děčín - Karel Kádner, tel. 608 972 341
  • SSK Varnsdorf - Jaroslav Chyba, tel. 605 712 967
  • SSK Skalice u České Lípy - Leoš Novák, tel. 603 960 447